Spånsuganläggningar

PA montage ger din anläggning den service och det underhåll, som erfordras för att uppnå en hög driftsäkerhet (gäller alla fabrikat)

Enligt serviceprotokoll, genomför vi kontroll och justering av samtliga i anläggningen ingående detaljer d v s filter, motorer, drivremmar, munstycken, microbrytare, slangar, nivåvakt, elsystem, rörsystem, läckagekontroll samt uppmätning av luftflöde och undertryck.

På serviceprotokollet kan du se vad som är åtgärdat, och vad som eventuellt kan behöva åtgärdas på nästa budgetår.

Kanske behöver din anläggning kompletteras eller byggas om, detta kan du få utfört vid samma tidpunkt som servicen.

För kostnader kontakta oss för dagsaktuella priser

Kostnad för ev. reservdelar ex: Filter, slangar, microbrytare, munstycken etc
tillkommer på ovanstående pris.

Här kan du ladda ner en pdf-fil med vårt serviceprotokoll.